FAIL (the browser should render some flash content, not this). 

 

PROIECT "Consultatii stomatologice si aplicare de aparate ortodontice"

 

 Toate informatiile necesare cu privire la acest proiect si etapele, le regasiti pe site-ul 

http://aparateortodontice.assmb.ro

nr. tel. informatii: 031 069 97 16
nr. tel. programari Ambulatoriu: 0755 017 359
e-mail: aparateortodontice@assmb.ro

Anunturi posturi scoase la concurs, promovari

 

22.04.2019 - CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE LA CONCURSUL DESFASURAT IN ZILELE DE 10 SI 16.04.2019
 

19.04.2019 - ANUNT SCOATERE LA CONCURS A UNUI POST CU 0,5 NORMA DE MEDIC SPECIALIST IN SPECIALITATEA EPIDEMIOLOGIE LA COMPARTIMENTUL PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE 

 

19.04.2019 - ACHIZITII SERVICII DE PAZA

INVITATIE DE PARTICIPARE
FISA DE DATE
CAIET DE SARCINI
FORMULARE

 

17.04.2019 - REZULTATE PROBA PRACTIC?/INTERVIU DESFASURAT IN ZIUA DE 16.04.2019, PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE REFERENT IA SI ASISTENT MEDICAL GENERALIST  

15.04.2019 - ACHIZITII SERVICII CATERING

INVITATIE DE PARTICIPARE
FISA DE DATE
CAIET DE SARCINI
FORMULARE 

11.04.2019 - REZULTATE PROBA SCRISA CONCURS POST ASISTENT MEDICAL, INFIRMIERA, INFIRMIERA DEBUTANTA, BAIESITA SI INGRIJITOARE

04.04.2019 - REZULTATE SELECTIE DOSARE DE CONCURS PENTRU OCAPAREA POSTURILOR VACANTE DE REFERENT IA, ASISTENT MEDICAL GENERALIST, INFIRMIER DEBUTANT, INGRIJITOR SI BAIESTITA  

04.04.2019 - REZULTATE FINALE CONCURS SEF SECTIE  

03.04.2019 - REZULTAT FINAL PROBA CLINICA

29.03.2019 - REZULTAT PROBA CLINICA EXAMEN SEF DE SECTIE

27.03.2019 - REZULTAT FINAL PROBA SCRISA - SEF SECTIE

25.03.2019 - REZULTAT PROBA SCRISA POST SEF SECTIE CHIRURGIE OMF  

22.03.2019 - REZULTATE FINALE PROBA INTERVIU EXAMEN SEF SECTIE  

19.03.2019 - BIBLIOGRAFIE INFIRMIER, INFIRMIER DEBUTANT, INGRIJITOR SI BAIESITA

19.03.2019 - BIBLIOGRAFIE ASISTENT MEDICAL GENERALIST

19.03.2019 - BIBLIOGRAFIE REGISTRATOR MEDICAL 

19.03.2019 - BIBLIOGRAFIE REFENT IA RUNOS

19.03.2019 - ANUNT SCOATERE POSTURI LA CONCURS

19.03.2019 - REZULTATE PROBA INTERVIU SEF SECTIE

07.03.2019 - REZULTATE FINALE CONCURS MEDIC DENTIST

07.03.2019 -  REZULTATE FINALE VERIFICARE DOSARE PENTRU EXAMENUL DE SEF SECTIE

 

06.03.2019 - REZULTATE FINALE PROBA CLINICA CONCURS MEDIC DENTIST

 

04.03.2019 - REZULTATE FINALE CONCURS ASISTENTE MEDICALE

 

01.03.2019 - Rezultate proba clinica concurs medic dentist

 

27.02.2019 - REZULATATE FINALE PROBA SCRISA CONCURS MEDIC DENTIST

 

27.02.2019 - REZULTATE CONTESTATII PROBA SCRISA PENTRU CONCURSUL DE MEDIC DENTIST

 

27.02.2019 - REZULTATE PROBA INTERVIU LA CONCURSUL DE ASISTENTE MEDICALE

 

27.02.2019 - REZULTATE SELECTIE DOSARE PENTRU CONCURSUL DE SEF SECTIE

 

26.02.2019 - REZULTATE PROBA SCRISA LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE MEDIC DENTIST

 

25.02.2019 - REZULTATE CONTESTATIE PROBA SCRISA LA CONCURSUL PENTRU POSTURILE VACANTE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST

 

22.02.2019 - ERATA LA BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI PENTRU MEDIC DENTIST

 

22.02.2019 - TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA CONCURS MEDIC DENTIST

 

21.02.2019 - REZULTATE PROBA SCRISA LA CONCURSUL PENTRU POSTURILE VACANTE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST SI INFIRMIER DEBUTANT

 

21.02.2019 - Rezultate examen consilier juridic IA

 

19.02.2019 - COMPLETARE CALENDAR DE CONCURS MEDIC DENTIST

 

15.02.2019  -Calendar de concurs pentru medic dentist

 

14.02.2019 - ERATA BIBLIOGARFIE CONCURS CONSILIER JURIDIC

 

13.02.2019 -  Selectie dosare concurs asistente medicale, infirmiere si consilier juridic

 

08.02.2019 - ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI SEF SECTIE

 

29.01.2019 - ANUNT SCOATERE LA CONCURS POSTURI DE ASISTENTE MEDICALE, INFIRMIER DEBUTANT SI CONSILIER JURIDIC  

 

21.01.2019 - CENTRALIZATOR CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DESF?SURAT IN ZILELE DE 14 SI 18.01.2019 PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE SEF BIROU TEHNIC ADMINISTRATIV

 

17.01.2019 - REZULTATUL PENTRU PROBA INTERVIU IN DATA DE 18.01.2019 PENTRU POSTUL DE SEF BIROU TEHNIC ADMINISTRATIV  

 

17.01.2019 - PROCES VERBAL SI TABEL NOMINAL PRIVIND VERIFICAREA SI VALIDAREA DOSARELOR DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE MEDIC DENTIST SI MEDIC SPECIALIST ATI 

15.01.2019 - SUSTINERE PROBA INTERVIU PT OCUPAREA POSTULUI DE SEF SERVICIU ADMINISTRATIV

14.11.2019 - TABEL NOMINAL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DESFASURAT IN DATA DE 14.01.2019, PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE REFERENT DE SPECIALITATE SI SEF BIROU TEHNIC ADMINISTRATIV  

 

11.01.2019 - TABEL NOMINAL PRIVIND VERIFICAREA SI VALIDAREA DOSARELOR DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE MEDIC DENTIST SI MEDIC SPAECIALIST ATI  

 

07.01.2019 - REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR CANDIDATILOR INSCRISI LA CONCURSUL/EXAMENUL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE, PROGRAMAT A SE DESFASURA LA DATA DE 14.01.2019

 

21.12.2018 - Anunt scoatere la concurs doua posturi vacante de medic dentist si doua posturi vacante de medic specialist ATI 

18.12.2018 - ANUNT SCOATERE LA CONCURS UN POST SEF BIROU TEHNIC ADMINISTRATIV, UN POST DE REFERENT DE SPECIALITATE III SI UN POST DE REFERENT DE SPECIALITATE I 

 

16.11.2018 - REZULTATELE FINALE OBTINUTE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE REFERENT DE SPECIALITATE I - BIROU ACHIZITII

 

14.11.2018 - REZULTATELE OBTINUTE LA PROBA INTERVIU LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE REFERENT DE SPECIALITATE I -Birou Achizitii  DESFASURAT LA DATA DE 14.11.2018   

 

12.11.2018 - REZULTATELE OBTINUTE LA PROBA SCRISA LA CONCURSUL/EXAMENUL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE DESFASURAT LA DATA DE 12 NOIEMBRIE 2018 LA SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA "PROF. DR. DAN THEODORESCU"

 

23.10.2018 - ANUNT scoatere la concurs 1 post de SEF BIROU TEHNIC ADMINISTRATIV si 1 post de REFERENT DE SPECIALITATE I   

-TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE concurs pentru ocuparea functiei de referent de specialitate I - Biroul achizitii

-TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE concurs ocupare functie sef birou tehnic aministrativ

05.10.2018 - Anunt examen promovare in grad superior 

29.08.2018 - Anunt anulare concurs post medic dentist 

27.07.2018 - Anunt CONCURS privind ocuparea posturilor de medic dentist 

16.07.2018 - Anunt concursuri diverse 

17.07.2018 - ERATA TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE CONCURS ASISTENT MEDICAL SEF

 

16.07.2018 - Anunt concurs ocupare posturi medici 

 

13.06.2018 - Achizitii servicii catering

Invitatie

Caiet de sarcini

Fisa de date a achizitiei

 

 

31.05.2018 - REZULTATE FINALE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE FARMACIST DESFASURAT LA DATA DE 29.05.2018 SI 30.05.2018

25.05.2018 - Avizarea comisiei de concurs privind ocuparea postului de farmacist

 

16.05.2018 - Achizitii servicii catering

Invitatie

Caiet de sarcini

Fisa de date a achizitiei

 

09.05.2018 - Anunt concurs farmacist

 

27.04.2018 - Anunt concurs farmacist

 

Examene de promovare in grade imediat superioare

 

Achizitii servicii paza

Invitatie

Caiet de sarcini

Fisa de date a achizitiei 

 

 

02.04.2018 - Anunt concurs farmacist

 

19.12.2017 - Anunt important - in atentia personalului contractual al Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala "Prof. Dr. Dan Theodorescu"

 

Anunt - concurs manager - 18.01.2018

Bibliografie 

PV analiza dosare 

Proiect de management  

Rezultatul concursului organizat in data de 18.01.2018

 

Drept la replica

 

ANUNT DE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE MANAGER A SPITALULUI CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA „PROF.DR.DAN THEODORESCU” Bucuresti

 

Concurs manager - 19.02.2014

 

Rezultatul verificarii dosarelor - concurs manager - 10.03.2014

 

Anunt - concurs manager - 13.03.2014 

 

Rezultate concurs manager - 21.03.2014

 

Anunt - concurs manager - 25.03.2014