FAIL (the browser should render some flash content, not this). 

 

PROIECT "Consultatii stomatologice si aplicare de aparate ortodontice"

 

 Toate informatiile necesare cu privire la acest proiect si etapele, le regasiti pe site-ul 

http://aparateortodontice.assmb.ro

nr. tel. informatii: 031 069 97 16
nr. tel. programari Ambulatoriu: 0755 017 359
e-mail: aparateortodontice@assmb.ro

Anunturi posturi scoase la concurs, promovari

 

21.06.2019 - ANUNT SCOATERE LA CONCURS POSTURI VACANTE + TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE

 

21.06.2019 - ACHIZITII SERVICII PAZA (INVITATIE DE PARTICIPARE+ FISA DE DATE + FORMULARE +CAIET DE SARCINI )

 

20.06.2019 - ACHIZITII SERVICII MEDICALE DE RADIOLOGIE (INVITATIE DE PARTICIPARE + FISA DE DATE + CAIET DE SARCINI + FORMULARE)

 

20.06.2019 - TABEL NOMINAL PRIVIND VERIFICAREA DOSARELOR DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE MEDIC STOMATOLOG SPECIALIST CONFIRMAT IN SPECIALOITATEA CHIRURGIE DENTO-ALVEOLARA

 

20.06.2019 - CENTRALIZATOR CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A 3 POSTURI VACANTE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST

 

20.06.2019 - CENTRALIZATOR CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INFIRMIER

 

13.06.2019 - REZULTATUL PROBEI PRACTICE/INTERVIU DESFASURAT IN DATA DE 12.06.2019, PENTRU OCUPAREA A 3 POSTURI VACANTE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST

 

13.06.2019 - REZULTATUL PROBEI PRACTICE/INTERVIU DESFASURAT IN DATA DE 12.06.2019, PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INFIRMIER

 

07.06.2019 -TABEL NOMINAL CU REZULTATUL PROBEI SCRISE DESFASURAT IN DATA DE 06.06.2019 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST

 

07.06.2019 -TABEL NOMINAL CU REZULTATUL PROBEI SCRISE DESFASURAT IN DATA DE 06.06.2019 PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIER

 

31.05.2019 - ANUNT SCOATERE LA CONCURS POST VACANT

 

30.05.2019 - TABEL NOMINAL PRIVIND VERIFICAREA ?I VALIDAREA DOSARELOR DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE PROGRAMAT A SE DESFASURA LA DATA DE 06.06.2019

 

23.05.2019 - ACHIZITII SERVICII PAZA (INVITATIE DE PARTICIPARE+ FISA DE DATE + CAIET DE SARCINI + FORMULARE) 

15.05.2019 - ANUNT SCOATERE LA CONCURS POSTURI VACANTE

 

22.04.2019 - CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE LA CONCURSUL DESFASURAT IN ZILELE DE 10 SI 16.04.2019
 

19.04.2019 - ANUNT SCOATERE LA CONCURS A UNUI POST CU 0,5 NORMA DE MEDIC SPECIALIST IN SPECIALITATEA EPIDEMIOLOGIE LA COMPARTIMENTUL PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE 

 

19.04.2019 - ACHIZITII SERVICII DE PAZA

INVITATIE DE PARTICIPARE
FISA DE DATE
CAIET DE SARCINI
FORMULARE

 

17.04.2019 - REZULTATE PROBA PRACTIC?/INTERVIU DESFASURAT IN ZIUA DE 16.04.2019, PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE REFERENT IA SI ASISTENT MEDICAL GENERALIST  

15.04.2019 - ACHIZITII SERVICII CATERING

INVITATIE DE PARTICIPARE
FISA DE DATE
CAIET DE SARCINI
FORMULARE 

11.04.2019 - REZULTATE PROBA SCRISA CONCURS POST ASISTENT MEDICAL, INFIRMIERA, INFIRMIERA DEBUTANTA, BAIESITA SI INGRIJITOARE

04.04.2019 - REZULTATE SELECTIE DOSARE DE CONCURS PENTRU OCAPAREA POSTURILOR VACANTE DE REFERENT IA, ASISTENT MEDICAL GENERALIST, INFIRMIER DEBUTANT, INGRIJITOR SI BAIESTITA  

04.04.2019 - REZULTATE FINALE CONCURS SEF SECTIE  

03.04.2019 - REZULTAT FINAL PROBA CLINICA

29.03.2019 - REZULTAT PROBA CLINICA EXAMEN SEF DE SECTIE

27.03.2019 - REZULTAT FINAL PROBA SCRISA - SEF SECTIE

25.03.2019 - REZULTAT PROBA SCRISA POST SEF SECTIE CHIRURGIE OMF  

22.03.2019 - REZULTATE FINALE PROBA INTERVIU EXAMEN SEF SECTIE  

19.03.2019 - BIBLIOGRAFIE INFIRMIER, INFIRMIER DEBUTANT, INGRIJITOR SI BAIESITA

19.03.2019 - BIBLIOGRAFIE ASISTENT MEDICAL GENERALIST

19.03.2019 - BIBLIOGRAFIE REGISTRATOR MEDICAL 

19.03.2019 - BIBLIOGRAFIE REFENT IA RUNOS

19.03.2019 - ANUNT SCOATERE POSTURI LA CONCURS

19.03.2019 - REZULTATE PROBA INTERVIU SEF SECTIE

07.03.2019 - REZULTATE FINALE CONCURS MEDIC DENTIST

07.03.2019 -  REZULTATE FINALE VERIFICARE DOSARE PENTRU EXAMENUL DE SEF SECTIE

 

06.03.2019 - REZULTATE FINALE PROBA CLINICA CONCURS MEDIC DENTIST

 

04.03.2019 - REZULTATE FINALE CONCURS ASISTENTE MEDICALE

 

01.03.2019 - Rezultate proba clinica concurs medic dentist

 

27.02.2019 - REZULATATE FINALE PROBA SCRISA CONCURS MEDIC DENTIST

 

27.02.2019 - REZULTATE CONTESTATII PROBA SCRISA PENTRU CONCURSUL DE MEDIC DENTIST

 

27.02.2019 - REZULTATE PROBA INTERVIU LA CONCURSUL DE ASISTENTE MEDICALE

 

27.02.2019 - REZULTATE SELECTIE DOSARE PENTRU CONCURSUL DE SEF SECTIE

 

26.02.2019 - REZULTATE PROBA SCRISA LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE MEDIC DENTIST

 

25.02.2019 - REZULTATE CONTESTATIE PROBA SCRISA LA CONCURSUL PENTRU POSTURILE VACANTE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST

 

22.02.2019 - ERATA LA BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI PENTRU MEDIC DENTIST

 

22.02.2019 - TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA CONCURS MEDIC DENTIST

 

21.02.2019 - REZULTATE PROBA SCRISA LA CONCURSUL PENTRU POSTURILE VACANTE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST SI INFIRMIER DEBUTANT

 

21.02.2019 - Rezultate examen consilier juridic IA

 

19.02.2019 - COMPLETARE CALENDAR DE CONCURS MEDIC DENTIST

 

15.02.2019  -Calendar de concurs pentru medic dentist

 

14.02.2019 - ERATA BIBLIOGARFIE CONCURS CONSILIER JURIDIC

 

13.02.2019 -  Selectie dosare concurs asistente medicale, infirmiere si consilier juridic

 

08.02.2019 - ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI SEF SECTIE

 

29.01.2019 - ANUNT SCOATERE LA CONCURS POSTURI DE ASISTENTE MEDICALE, INFIRMIER DEBUTANT SI CONSILIER JURIDIC  

 

21.01.2019 - CENTRALIZATOR CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DESF?SURAT IN ZILELE DE 14 SI 18.01.2019 PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE SEF BIROU TEHNIC ADMINISTRATIV

 

17.01.2019 - REZULTATUL PENTRU PROBA INTERVIU IN DATA DE 18.01.2019 PENTRU POSTUL DE SEF BIROU TEHNIC ADMINISTRATIV  

 

17.01.2019 - PROCES VERBAL SI TABEL NOMINAL PRIVIND VERIFICAREA SI VALIDAREA DOSARELOR DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE MEDIC DENTIST SI MEDIC SPECIALIST ATI 

15.01.2019 - SUSTINERE PROBA INTERVIU PT OCUPAREA POSTULUI DE SEF SERVICIU ADMINISTRATIV

14.11.2019 - TABEL NOMINAL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DESFASURAT IN DATA DE 14.01.2019, PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE REFERENT DE SPECIALITATE SI SEF BIROU TEHNIC ADMINISTRATIV  

 

11.01.2019 - TABEL NOMINAL PRIVIND VERIFICAREA SI VALIDAREA DOSARELOR DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE MEDIC DENTIST SI MEDIC SPAECIALIST ATI  

 

07.01.2019 - REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR CANDIDATILOR INSCRISI LA CONCURSUL/EXAMENUL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE, PROGRAMAT A SE DESFASURA LA DATA DE 14.01.2019

 

13.06.2018 - Achizitii servicii catering

Invitatie

Caiet de sarcini

Fisa de date a achizitiei

 

16.05.2018 - Achizitii servicii catering

Invitatie

Caiet de sarcini

Fisa de date a achizitiei