FAIL (the browser should render some flash content, not this). 

 

 

 1. DOCUMENTE NECESARE INTERNARII:

  • BILET DE TRIMITERE DE LA MEDICUL DE FAMILIE SAU MEDICUL SPECIALIST
  • COPIE ACT DE IDENTITATE
  • DOVADA CALITATII DE ASIGURAT (TALON PENSIE, ADEVERINTA DE SALARIAT, ADEVERINTA ELEV SAU STUDENT, CHITANTA C.A.S., ACT SOMAJ, ACT AJUTOR SOCIAL)
  • CARDUL DE SANATATE

2. TARIF COPLATA : 10 lei

In conformitate cu Legea nr. 186 din 17 octombrie 2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanat?tii si pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, urmatoarele categorii de persoane sunt scutite de la coplata si beneficiaza de asigurare, fara plata contributiei, in conditiile art. 224, dupa cum urmeaza: 

a) copiii pana la varsta de 18 ani;

b) tinerii intre 18 ani si 26 de ani, daca sunt elevi, absolventi de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studen?ii;

c) bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pentru serviciile medicale aferente bolii de baza a respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse;

d) persoanele fizice cu venituri din pensii si indemnizatie sociala pentru pensionari, de pana la 900 lei/luna inclusiv, indiferent daca realizeaza sau nu alte venituri;

e) toate femeile insarcinate ?i lauzele, pentru servicii medicale legate de evolutia sarcinii, iar cele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara, pentru toate serviciile medicale;

f) persoanele cetateni romani, care sunt victime ale traficului de persoane;

g) persoanele re?inute, arestate sau de?inute, dac? nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse, care se afla in centrele de retinere si arestare preventiva.